اخبار

معارفه مدیران جدید امور مالی، نظارت بر خدمات مشترکین و امور خدمات

IMG_5066.JPG
IMG_5074.JPG
IMG_5078.JPG

در احکامی از سوی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مدیران جدید امور مالی، امور خدمات عمومی و دفتر نظارت بر خدمات مشترکین معرفی منصوب شدند.

 


تجلیل از بازنشستگان مدیریت برق حاجی آباد

IMG_4992.JPG

در آیینی با حضور مهدس ذاکری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق از بازنشستگان مدیریت برق حاجی آباد قدردانی شد.

 


نشست هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه هرمزگان

IMG_4885.JPG

نشست اعضای هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه هرمزگان به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق برگزار شد.

 


کاهش ساعت کاری دستگاههای دولتی مصرف برق را 50 مگاوات کاهش می دهد

IMG_4593.JPG

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت: در صورت کاهش ساعت کاری دستگاههای دولتی استان پیک مصرف  حداکثر 50 مگاوات کاهش می یابد.

 


ارزیابی شرکت توزیع برق برای عبور از پیک تابستان

IMG_4664.JPG

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان  از ارزیابی این شرکت با هدف عبورموفقیت آمیز از پیک تابستان خبر داد.