میز خدمت

راهنمای سامانه پیامکی مشترکین

لطفا براي دريافت فرمت سرويس كد مورد نظر راپس از *118 به 10000761121 ارسال نمائيد
 • 0 انصراف از خدمات SMS
 • 1 ثبت نام در سامانه SMS
 • 125 پيگيري درخواست
 • 150 اعلام کارکرد
 • 160 درخواست مانده بدهي
 • 190 پاسخگويي به سوالات
 • 200 دريافت پيشنهادات و انتقادات
 • 210 گزارش سوء استفاده
 • 220 اعلام آدرس پست الكترونيكي

آمارمیز خدمت

 • بازدید شما 1
 • بازدید امروز 6
 • بازدید ماه 235
 • بازدید سال 1700
 • بازدید کل 1700