اخبار

برگزاری نمایشگاه خیریه صنایع دستی و محصولات غذایی در شرکت توزیع برق

IMG_4695.JPG

 

همزمان با میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن (علیه السلام) نمایشگاه خیریه صنایع دستی و محصولات غذایی در شرکت برگزار شد.

این نمایشگاه با هدف حمایت از ایتام برگزار شد که در آن صنایع دستی و محصولات غذایی تهیه شده توسط کارکنان به معرض فروش گذاشته شد. درآمد حاصل از فروش این محصولات به منظور حمایت از ایتام در اختیار بهزیستی قرار خواهد گرفت.


درج نظر